نشست"روش شناسی واژگان غریب در قرآن کریم"
54 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت جامعه المصطفی العالمیه
تعداد شرکت کننده : 0

گروه گزارش: واحد پژوهش مدرسه خواهران المصطفی مشهد نشست علمی پژوهشی با موضوع «روش شناسی واژگان غریب در قرآن» را با حضور «حجت الاسلام عباس عبدالله پور»، محقق و مدرس حوزه و دانشگاه برگزار نمود.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی،  این نشست با هدف آشنایی با الفاظ دشوار فهم قرآن کریم و بررسی فهم واژه های خاص قرآن در جمع طلاب تحصیلات تکمیلی در مدرسه خواهران المصطفی مشهد برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالله پور در این نشست ضمن تبیین ضرورت توجه به بحث معنای واژگان و تاثیر آن در ترجمه به طرح بحث مبانی واژه پژوهی در قرآن پرداخت.

وی در راستای تعریف مبانی واژه شناسی و ضرورت آن قبل از ورود به مباحث تفسیر و ترجمه قرآن خاطر نشان کرد: پژوهشگر در عرصه واژه شناسی باید با ذهن بسیط و نگاه انتقادی به فرهنگ ها بنگرد  و از نسبت دادن فهم خود به نویسنده بپرهیزد.

حجت الاسلام عبدالله پور  بحث ترادف در واژه شناسی را از مهمترین مبانی واژه پژوهی دانست و مراجعه به کتب الترادف فی القرآن الکریم بین النظریه و التطبیق ، کتب فروق الغه و تفاسیر ادبی همچون مجمع البیان و کشف را در این زمینه راه گشا دانست.

محقق و مدرس حوزه و دانشگاه همچنین تفکیک معنای حقیقی از غیر حقیقی را در واژه شناسی از دیگرمبانی مهم دانست و افزود: از خطا های مفسران و مترجمان قرآن کریم فرق نگداشتن بین معانی حقیقی و مجازی است.

وی از جمله فوائد تشخیص معنای حقیقی را گرفتار نشدن در دام معنای مترادف ، مجازی ، لازم معنا ، اثر معنا ، مصداق معنا و مشترک لفظی برشمرد.

حجت الاسلام عبدالله پور مراجعه به کتب "معجم مقابین اللغه ابن فارس" و فرهنگ لغت "مرحوم مصطفی" را در زمینه تشخیص معانی حقیقی از مجازی کارآمد دانست.

آدرس اینترنتی